Hieronder wat anderen over het werk schreven. Voor meer werken, en eventuele vragen/opmerkingen welkom ik u in Oss, of mijn website te: www.anitadebaaij.nl

'Anita de Baaij (Nijmegen, 1948) is een veelzijdig kunstenaar met een breed oeuvre. Ze maakt naast schilderijen: tekeningen, zeefdrukken, monotypes, linosnedes, fotowerken en aquarellen. Ze is als docent tekenen en schilderen, verbonden aan Centrum voor de Kunsten De Muzelinck in Oss. Anita de Baaij laat zich inspireren door het leven zelf. Zij wil de ervaringen verdiepen door de wereld om haar heen verder te verkennen. Door te reizen, te lezen en te fotograferen worden er nieuwe visuele – maar ook innerlijke - beelden aan toegevoegd. Het werken in series biedt haar de ruimte om die verschillende beelden en ervaringen al onderzoekend in kleur en vorm te ontdekken en te verenigen tot een nieuw beeld. Het werk dat zo ontstaat, krijgt een eigen betekenis, waarbij soms de figuratie en soms de abstractie voorrang geniet. Maar welke richting ook wordt verkozen, steeds is haar kleurrijke werk expressief en uitbundig in stijl en vorm.' 
Marie Christine Walraven Kunsthistorica

'Ik weet niet waar ik het meest door geboeid werd: het schetsende karakter van haar schilderuitdrukking of de lay-outtechnische opvatting die haar werken uitstraalt. Mensen en dieren boeien haar; in alle dramatiek en spanning die een leven nu eenmaal biedt. Zij weet het ook weer te geven en te suggereren; door houdingen, door abstracties, door contouren. Spanning weet zij mede te bereiken en op te voeren door sterke, sprekende kleuren tegen elkaar af te zetten. Spanning die ze ook in acties weet vast te leggen en te penselen. Dit is schilderkunst op zijn best. Goddank geen bloemetjes in een potje op een pluche tafelkleed. Goddank geen landschapje met de kerktoren van Leenderstrijp aan de einder. Nee, een verhaal, een emotie, een spanning, een stuk mensenverhaal van alle dag.'
Max Cornelissen Recensent